+420 732 322 006

Nový zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, účinný od 1. 12.2016 (ZSÚ), zásadním způsobem změnil soukromoprávní a veřejnoprávní předpoklady a požadavky kladené na poskytovatele a zprostředkovatele spotřebitelských úvěrů. Vzhledem k novému vymezení toho, co je považováno za spotřebitelský úvěr (§ 2 ZSÚ), se značně rozšířil i okruh osob, na které se práva a povinnosti vyplývající z tohoto zákona vztahují.

 

Našim klientům poskytujeme komplexní odborné poradenství (compliance) v činnostech spojených s poskytováním nebo zprostředkováním všech druhů spotřebitelských úvěrů; ať už se jedná o spotřebitelské úvěry jiné než na bydlení, vázané spotřebitelské úvěry nebo spotřebitelské úvěry na bydlení. Dbáme na to, aby činnost našich klientů byla vždy a za každých okolností v souladu se zákonem, a za tímto účelem jim zajišťujeme rychlou a efektivní podporu.

 

Pro klienty zajišťujeme založení úvěrové společnosti na klíč, v rámci kterého společně s klientem projdeme celkový proces vzniku společnosti, vypracování vnitřních předpisů, získání potřebných oprávnění pro úvěrovou společnost, její vrcholné představitele i řadové zaměstnance, dále nastavení funkčních mechnismů a patřičných školení tak, aby způsob její činnosti byl ve vztahu k budoucím klientům v souladu se zákonem.

 

Z veřejnoprávního hlediska pomáháme našim klientům splnit veškeré předpoklady nezbytné pro získání nebo obnovení oprávnění k činnosti poskytovatele nebo zprostředkovatele všech druhů spotřebitelských úvěrů od České národní banky. Pro klienty zajišťujeme školení jejich zaměstnanců pro získání povinných personálních předpokladů včetně provedení odborných zkoušek pro získání osvědčení o odborných znalostech a dovednostech ve smyslu § 60 ZSÚ. Dále pomáháme klientům upravit jejich postupy a vnitřní předpisy tak, aby odpovídaly zákonným požadavkům a díky tomu se vyvarovali případným sankcím v rámci dohledu ze strany České národní banky včetně vyloučení rizika ztráty oprávnění k činnosti.

 

Ze soukromoprávního hlediska našim klientům poskytujeme poradenství a připravujeme jejich postupy v rámci předsmluvní i smluvní fáze, včetně revize a přípravy vzorové smluvní dokumentace pro poskytování nebo zprostředkování spotřebitelských úvěrů. Nabízíme například vypracování správných postupů při posuzování úvěruschopnosti žadatele o spotřebitelský úvěr (tj. zejména jaké informace je potřeba od klienta získat a jak je vyhodnotit), pomoc s obsahem a formou povinně sdělovaných předsmluvních informací nebo kontrolu souladu smluvní dokumentace a postupů klienta při úvěrování spotřebitelů s právními předpisy. Hodnotíme obsah a rozsah poskytovaných nebo zprostředkovávaných spotřebitelských úvěrů včetně souvisejících smluv a dokladů; zda a do jaké míry jsou sjednávaná práva a povinnosti ve smlouvách v souladu se zákonem, zejména ZSÚ a občanským zákoníkem. Při své činnosti dbáme především na to, abychom klienta ušetřili zbytečných a nežádoucích následků v podobě sjednávání neplatných smluv, popřípadě jejich jednotlivých ustanovení, nastavení nevhodného obchodního modelu a s tím spojených finančních ztrát nebo nežádoucího blokování kapitálu.

 

V rámci činnosti compliance pořádáme pro klienty přípravné semináře a školení zaměřená na jednotlivé aspekty problematiky ZSÚ, včetně seminářů pro budoucí uchazeče o získání osvědčení o odborných znalostech a dovednostech, které připravíme pro úspěšné složení potřebné zkoušky.

 

Úspěšná a dlouhodobá spolupráce s našimi klienty je pro nás prioritou, a proto jim vycházíme co nejvíce vstříc. Poskytujeme vysokou míru flexibility a zajišťujeme rychlou a efektivní podporu. 

 

V případě jakýchkoli dotazů či poptávce po zajištění našich služeb compliance, odborných zkoušek a seminářů nás neváhejte kontaktovat.

Compliance 4you s.r.o.

Radějovice č. p. 97, 251 68 Radějovice

tel: +420 732 322 006

tel: +420 732 116 242

Unicredit bank Czech republic, a.s.

Účet: 211 347 9520 / 2700

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Proč?